GUI Server Monitor

Chciałbym Państwu zaprezentować program który napisałem w celu nauki programowania w C#(.Net Framework 4.7.1) z wykorzystaniem bibliotek takich jak Renci.SshNet dzięki której można uzyskać bezpieczne połączenie ssh z serwerem Linux.

Program ma służyć do monitorowania zużycia zasobów procesora i pamięci RAM w czasie realnym na które są wypisywane oraz wyświetlane na animowanych paskach.

Jestem otwarty na wszelkie sugestie dodania nowych funkcjonalności. 😀

Tutaj jest link z którego można pobrać ową aplikację oraz kod źródłowy.

Share this: